Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2187/2019 (05.11.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132122400

Fax : 2103645413

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2187

 

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»

 

 

Κοινοποιούμε τις ως άνω διατάξεις, προς ενημέρωση και ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του αρ. 16 του ν. 4633/2019, αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν.3730/2008 (Α΄262), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 και της υποπαρ.Ι6 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014, με τις οποίες θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων.

Από την ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων, ήτοι από τις 16.10.2019, παύει να ισχύει η «κατ’ εξαίρεση» λειτουργία χώρων καπνιζόντων στα καζίνο, στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Κατά συνέπεια, καθίσταται ανενεργή και παύει η είσπραξη και απόδοση του τέλους καπνιζόντων.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC