Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./364/1405879 (22.11.2019) - «Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18

104 32 Αθήνα

Πληροφορίες: Παναγιώτα Προκόπη

Τηλέφωνο: 210 5285577

fax: 210 5229840

e-mail : d.asfalisis@efka.gov.gr

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

 

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./ 364/1405879

 

 

Θέμα: «Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)»

 

Με το παρόν ανακαλείται το αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8) με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)», μετά από ενημέρωσή μας για την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στον τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) από τη συσταθείσα Ομάδα Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC