Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1148879 ΕΞ 2019 (30.10.2019) - Απάντηση στη με αριθ. πρωτ 1333/17.10.2019 ερώτηση του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου (Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους.)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα

Τηλέφωνο: 213212240

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1148879 ΕΞ 2019

 

 

Θέμα: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ 1333/17.10.2019 ερώτηση του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου (Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους.)

Σχετικό.: Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 117175 ΕΞ 2019/21-10-19 (ΥΠΟ ΤΣ 0002306) υπηρεσιακό σημείωμά σας

 

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αριθ. πρωτ. 1333/17.10.2019 ερώτηση του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου, και για τα σημεία που μας αφορούν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 490/76 (331 Α΄) και του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, χορηγείται απαλλαγή, μεταξύ άλλων, και από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων πολιτών, οι οποίες ορίζονται περιοριστικά στις εν λόγω διατάξεις, μετά από γνωμάτευση των αρμοδίων οργάνων.

H δε πάθηση, από την οποία πάσχει ο ανάπηρος, πρέπει να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650κ.εκ. και 3650κ.εκ., οι ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80 % και άνω ή 100% αντίστοιχα.

Πέρα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η γνωμάτευση της πάθησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση (η οποία δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) σχετικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Δ18Α 5038263ΕΞ2013/23-10-2013 (ΦΕΚ 2710Β΄/24-10-2013) για την αντιστοίχιση της πάθησης του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC