Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2194/2019 (28.11.2019) - Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2103375878, 360

E-Mail : defk.a@aade.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2194

 

 

Θέμα: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010Σε συνέχεια της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η οποία αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προκειμένου η κωδικοποίηση να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και στις αντίστοιχες υποσημειώσεις αναγράφονται οι αλλαγές που έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΣΗΣ

 

 

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

Γεώργιος Πιτσιλής

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC