Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. Τ01/652/35 (15.6.2017) - Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης .

 

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2105215280

FAX: 2105228747

Αθήνα, 15/6/2017

Αρ. Πρωτ. Τ01/652/35

 

 

Θέμα: Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης .

 

ΣΧΕΤ : α) Το 92156/30-05-2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ με συνημμένο το από 3/5/2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ.

β) Το Τ01/652/130/27-9-2016 ΓΕ μας με το οποίο γνωστοποιούνται οι οδηγίες του 139307/15-9-2016 εγγράφου του ΕΤΕΑΕΠ.

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο παρατείνεται η αναστολή έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων επί αιτημάτων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου από 1/1/2015.

Επιπλέον με το συν/νο από 3/5/2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ, δίδεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των από 1/1/2015 αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, για θανάτους έως 12/5/2016 (μεταβιβάσεις).

Παρακαλούμε για την πιστή και άμεση εφαρμογή των ανωτέρω. Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑΕΠ .

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC