Αριθ. πρωτ.: Ε.2207/2019 (23.12.2019) - «Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου

Τηλέφωνο : 210 6987413

Fax : 210 6987408

E-Mail : finexcis@2001@syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 23/12/2019

 

Αριθ. πρωτ.: Ε.2207

 

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄αριθμ. Α.1458/13-12-2019 «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001» Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4630 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (13-12-2019).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία που τέθηκε με το άρθρο 2 «μεταβατικές διατάξεις» της υπ΄ αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) όμοιας, προκειμένου να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις δεξαμενές αποθήκευσης ή τοποθέτησης προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιών) των φορολογικών αποθηκών που ήδη λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης (31-07-2019) και οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης για τις εν λόγω δεξαμενές.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC