Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349 ΕΞ 2017 (10.08.2017) - «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες : Αικατερίνη Ρόκα

Τηλέφωνο : 2131624235

Fax : 2131624233

E-Mail : a.roka@aade.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 10/08/2017

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1120349 ΕΞ 2017

 

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίες (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄110/01.08.2017), αναφορικά με ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, με ημερομηνία ισχύος την 1η .8.2017 (άρθρο 85 του ιδίου νόμου).

Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι οι δαπάνες καθαριότητας των κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών που δεν έχουν εκκαθαριστεί έως την 30η.6.2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τα δικαιολογητικά δαπανών καθαριότητας που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες σας να αποσταλούν για εκκαθάριση, έλεγχο και πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ ή κατά τόπον ΔΥΕΕ του ΓΛΚ).

Ακολουθεί το κείμενο της κοινοποιούμενης διάταξης:

«Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α' 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.»

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC