Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020 (08.01.2020) - «Αντικαταστάσεις κωδικών»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες :Μ.Μπαρσάκη

Τηλέφωνο :210 6987497

Fax :2106987506

E-Mail :m.mparsaki@aade.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 08/01/2020

 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020

 

 

Θέμα: «Αντικαταστάσεις κωδικών»

 

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις παρακάτω αντικαταστάσεις κωδικών που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020.

 

Ληγμένοι Κωδικοί :

Νέοι Κωδικοί

27101964 :

27101966,27

27101968 :

27101967

2710201521,2710201529, 2710201530:

2710201621, 2710201629, 2710201630

2710201721, 2710201729, 2710201730, 2710201790:

2710201621, 2710201629, 2710201630, 2710201690

27102031, 27102035:

27102032

27102039:

27102038

22082027:

22082016

22082029:

22082018, 22082019, 22082028

22082040:

22082069,22

22082064:

22082069

22082087:

22082066

22082089:

22082066, 22082069, 22082088

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC