Α.Π.: οικ. 29727 (05.09.2017) - Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. (Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης στάθμευσης σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: A. Βλασίδου

ΤΗΛ: 213 1364807

FAX: 213 1364813

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Α.Π.: οικ. 29727

 

Θέμα: Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με το εάν, τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε άμεσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωσή τους και ομοιόμορφη εφαρμογή.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ν. Χατζηεργάτης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC