Αρ. Πρ. Φ.90380/οικ.44867/1857 (06.10.2017) - Σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (άρθρο 54 του ν.4488/2017 (Α’137)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 10110 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2103368101

ΦΑΞ 2103368124

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελ. Γεωργούντζου

E-MAIL asfasth@ypakp.gr

Αθήνα, 6/10/2017

 

Αρ. Πρ. Φ.90380/οικ.44867/1857

 

Θέμα: Σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (άρθρο 54 του ν.4488/2017 (Α’137)

 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4488/2017 (Α’137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.3918/2011 (Α’31), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 121 του ν.4387/2016 (Α’85).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές στις οποίες θα παραπέμπονται θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας προς εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση θα ορίζονται η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

 

 

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC