Ν. 4496/2017 ΦΕΚ Α’ 170 (08.11.2017) - Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4496 - Α’ 170 - 08/11/2017

 

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1

 

 

Άρθρο 2

 

 

Άρθρο 3

 

 

Άρθρο 4

 

 

Άρθρο 5

 

 

Άρθρο 6

 

 

Άρθρο 7

 

 

Άρθρο 8

 

 

Άρθρο 9

 

 

Άρθρο 10

 

 

Άρθρο 11

 

 

Άρθρο 12

 

 

Άρθρο 13

 

 

Άρθρο 14

 

 

Άρθρο 15

 

 

Άρθρο 16

 

 

Άρθρο 17

 

 

Άρθρο 18

 

 

Άρθρο 19

 

 

Άρθρο 20

 

 

Άρθρο 21 - Εξουσιοδοτική διάταξη

 

 

Άρθρο 22

 

 

Άρθρο 23 - Μεταβατικές διατάξεις

 

 

Άρθρο 24 - Καταργούμενες διατάξεις

 

 

Άρθρο 25 - Παράρτημα

 

 

Άρθρο 26 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορρευστών

 

 

Άρθρο 27

 

 

Άρθρο 28

 

 

Άρθρο 29 - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

 

 

Άρθρο 30 - Παράταση της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

 

 

Άρθρο 31

 

 

Άρθρο 32 - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 


Σχετικά έγγραφα

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 1
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 2
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 3
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 4
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 5
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 6
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 7
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 8
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 9
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 10
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 11
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 12
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 13
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 14
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 15
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 16
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 17
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 18
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 19
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 20
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 21 - Εξουσιοδοτική διάταξη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 22
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 23 - Μεταβατικές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 24 - Καταργούμενες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 25 - Παράρτημα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 26 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορρευστών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 27
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 28
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 29 - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 30 - Παράταση της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 31
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4496/2017 (08.11.2017) - Άρθρο 32 - Έναρξη ισχύος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC