ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ (06.09.2017) - Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 06/09/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα για την χρήση 2016 έχει κέρδη και συνεπώς προκύπτει φόρος εισοδήματος ποσό Α. Η επιχείρηση έχει και παρακρατούμενους και προκαταβλητέους φόρους ποσό Β.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περιγραφή φόροι εισοδήματος απεικονίζω το φόρο εισοδήματος δηλαδή το ποσό Α ή την διαφορά Α-Β;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μόνο το ποσό που αφορά το έξοδο για φόρο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό Α.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC