Αρ. Πρωτ.: Α1/79048/67 (14.11.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε

101 91 Παπάγου

Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη

Τηλέφωνο : 213 1308464

Fax: 210 6508491

Αθήνα, 14/11/2017

 

Αρ. Πρωτ.: Α1/79048/67

 

 

 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.

 

ΣΧΕΤ.: 1. Τα από 2-11-2017 υπομνήματα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης

2. Η υπ' αριθμ. Α2/οικ.36575/7063/92 «Σχετικά με χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου σε μικροπωλητές και εμπόρους παζαριών.» εγκύκλιος.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών υπομνημάτων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, με τα οποία ζητήθηκε να παρασχεθούν διευκρινίσεις αναφορικά με την ταξινόμηση ΦΙΧ στην εν λόγω κατηγορία επαγγελματιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Είναι δυνατή η ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους άνω των 4 τόνων από μικροπωλητές και εμπόρους παζαριών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι πωλητές λαϊκών αγορών, εφ' όσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 Α') και της Α2/29542/5347/91 υ.α. (ΦΕΚ 707 Β'), όπως ισχύουν σήμερα. Συνεπώς ο περιορισμός της παραγράφου 3. β της ανωτέρω 2 σχετικής εγκυκλίου, περί χορήγησης ΦΙΧ αυτοκινήτων με μικτό βάρος κάτω των 4 τόνων, δεν ισχύει. 

2. Επί του εντύπου των αδειών κυκλοφορίας των ΦΙΧ της κατηγορίας αυτής αναγράφεται η παρατήρηση «Περιοχή επαγγελματικής δραστηριοποίησης μόνο στις αγορές που αναγράφονται στην άδεια λαϊκών αγορών».

Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αφορά στον τόπο άσκησης εμπορίου και όχι στην ακτίνα κυκλοφορίας του ΦΙΧ.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Χ. Σταθουλοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Α. Βούρδας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC