ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ (28.09.2017) - Ανάλυση ισολογισμού

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 28/09/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάλυση ισολογισμούΕΡΩΤΗΜΑ

θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, αν σε μια επιχείρηση, (πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία), εκτός των οικονομικών καταστάσεων Β5, Β6 και Προσάρτημα, έχω υποχρέωση να τηρώ εκτυπωμένη κατάσταση με ανάλυση ισολογισμού. (Αναλυτικά οι λογ/μοι 30.00......, 50.00....., 51.90...... κλπ).ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το ν. 4308/2014.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC