Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2017 (01.12.2017) - «Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8

Ταχ. Κώδικας: 10431 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ι.Βασιλακόπουλος

Τηλέφωνο : 210-52.41.956/210-52.15.223/210-52.15.224

Fax : 210-52.49.611

Email : tm.educ@efka.gov.gr

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.:1565922

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44

 

 

Θέμα: «Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)».

 

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ 4117/τ.Β΄/27.11.2017 (ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/16/31560) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση Διοικητή σχετικά με την υπογραφή εγγράφων με Εντολή Διοικητή από άλλα όργανα του ΕΦΚΑ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC