Αρ.Πρωτ. οικ. 2/93544/ΔΕΠ (02.01.2018) - «Παροχή οδηγιών» περί επιφύλαξης της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37

10165 – Αθήνα

Τηλέφωνα:

Α΄ Τμήμα 33 38 351

33 38 402

33 38 477

33 38 415

Γ΄ Τμήμα 33 38 404

33 38 218

33 38 422

33 38 478

33 38 392

33 38 418

Αθήνα, 2/1/2018

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/93544/ΔΕΠ

 

Θέμα: «Παροχή οδηγιών»

 

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α΄ 176), σας πληροφορούμε ότι η αναφερόμενη στις ως άνω διατάξεις ημερομηνία, περί επιφύλαξης της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017, είναι ενδεικτική. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών εξακολουθούν να καταβάλλουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους στο ίδιο ύψος με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος αυτοτ. γραφ., γραμμ. & αρχείου κ.α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC