Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/1 (08.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑKAΔΗΜΙΑΣ 22

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320

FAX: 2103666010

Αθήνα, 08/01/2018

Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/1

 

 

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

 

ΣΧΕΤ : α) Το 202862/8-12-2017 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ με τις συνημμένες οδηγίες και διευκρινίσεις.

β) Το Τ01/652/74/22-11-2017 ΓΕ μας με τα συνημμένα έγγραφα του ΕΤΕΑΕΠ.

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, , με το οποίο παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις, σχετικά με τον χειρισμό των αιτημάτων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου , για θανάτους μετά την 12/5/2016.

Παρακαλούμε για την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών περιπτώσεων σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC