Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ40/18/195793 (08.02.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22

Τ. Κ.: 10671 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη

Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729719

FAX: 210 3633666

e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 08/02/2018

Αριθμ. Πρωτ. Σ40/18/195793

 

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη»

 

Σε συνέχεια του με αρ. Σ40/15/11.2.2016 Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ10321/οικ.46997/1926/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο, στους ασφαλισμένους του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ.4277/1962) οι οποίοι αναγνωρίζουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου (οι οποίες είναι διάφορες του ν. 1358/1983), είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC