Ν. 4519/2018 ΦΕΚ Α’ 25 (20.02.2018) - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4519 - Α’ 25 - 20/02/2018

 

 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΒΛΕΠΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF