Αρ.Πρ./Δ13/οικ.12370/1077 (27.02.2018) - Διαδικασία συμψηφισμού ποσών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδ.: 101 10

Τηλέφωνο: 210 528 1145

Πληροφορίες: Β. Παπανδριανού

E-mail: kea@yeka.gr

Αθήνα, 27/02/2018

 

Αρ.Πρ./Δ13/οικ.12370/1077Θέμα: Διαδικασία συμψηφισμού ποσών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Με την παρούσα παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις για την ακολουθητέα, από τις Υπηρεσίες σας, διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ως προς τη δήλωση εισοδημάτων του εκάστοτε νοικοκυριού.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του Δήμου προχωρούν, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κατευθύνσεις, σε διερεύνηση της υπόθεσης, καλώντας όποτε κρίνουν ότι αυτό απαιτείται τους αιτούντες να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών).

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, επιλέγεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, ή επιλογή που προστέθηκε στην πλατφόρμα του προγράμματος:

[Ενέργειες : Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών]

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις των αιτήσεων, οι οποίες ανακαλούνται και υποβάλλονται εκ νέου λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης υποβολής.

Ως εκ τούτου από 01/03/2018 δεν θα αποστέλλεται πλέον σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Με την επιλογή [Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών] η Η.ΔΙ.ΚΑ.Α.Ε., διεξάγει επιπλέον ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τις εν λόγω αιτήσεις και αναλαμβάνει τον συμψηφισμό ποσών ή τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. ΦΩΤΙΟΥ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC