Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2018 (05.03.2018) - Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 Τ.Κ 10671

FAX : 210-3666010

e-mai: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 05/03/2018

Αρ. Πρωτ: 317405

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9

 

 

 

Θέμα: ''Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ''.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρο 234 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τ.Α)', με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 καθώς και το με αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.9187/183/14.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΒ3Ο465Θ1Ω-Χ09), με το οποίο παρέχονται οδηγίες, αφενός, για τον τρόπο υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει των ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και αφετέρου, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 01.01.2016.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ

ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Π.ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC