Αριθ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ 2018 (26.03.2018) - «Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο 210-3375710

Fax : 210-3375025

E-Mail : gdtaxadm@mofadm.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 26/3/2018

 

Αριθ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ 2018

 

Θέμα: «Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017»

 

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔΦΔ 1018325 ΕΞ 2018 /5-2-2018 έγγραφό μας

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1024550 ΕΞ 2018/13-2-2018 έγγραφό της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

 

Σε συνέχεια του ως υπ΄ αρ. 1 σχετικού εγγράφου μας και λαμβάνοντας υπόψη και το υπ’ αρ. 2 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διευκρινίζεται, πως λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017, η «θέση σε εκκαθάριση» στο μηχανογραφικό σύστημα να εμφανίζεται την επόμενη μέρα της «δηλούμενης» μεταβολής (διακοπής).

Άλλωστε η ένδειξη αυτή στο μηχανογραφικό σύστημα δεν αποτελεί πραγματική αναβίωση του νομικού προσώπου ή της οντότητας, παρά μόνο πρακτική ανάγκη που προκύπτει για τους φορολογουμένους που υπέβαλαν εσφαλμένα δήλωση διακοπής νομικών προσώπων ή οντοτήτων ενώ είχαν εκκρεμότητες και πραγματοποιείται για τους σκοπού της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου και μόνο. Συνεπώς η συστημική αυτή δυνατότητα δύναται να πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη ημέρα από την ήδη καταχωρισθείσα διακοπή.

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC