Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: 616466 (11.05.2018) - «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 »

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.ΖΑΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κωνσταντίνου 5

TK : 10431 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5274313

FAX: 210 5224147

email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

Αθήνα, 11/5/2018

 

Αρ. Πρωτ: 616466

 

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 »

 

Με το άρθρο 23 του ν. 4529/2018 καθορίζονται με ενιαίους κανόνες οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας βάσει ειδικών ή καταστατικών διατάξεων από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται.

Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α/α

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC