Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ22/1 (27.04.2018) - «Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακαδημίας 22 (106 71) Αριθ. Πρωτ.

Τηλέφωνο: 210 366 6322, 210 3729 661

Fax: 210 366 6010

Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 27/4/2018

Αριθ. Πρωτ. Σ22/1

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017».

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Μέσος Ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το έτος 2017 (με Έτος βάσης : 2005 = 100,0) είναι ίσος με 118,449.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC