Αριθ. Πρωτ.: Ε.2024/2019 (06.02.2019) - «Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Β. Παπακωνσταντίνου/ Μ. Μπαρσάκη

Τηλέφωνο : 210 6987486/497

Fax : 210 6987506

E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2024

 

 

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. Ε.2005/11-01-2019 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

2) Η αρ.πρωτ. Ε.2014/22-01-2019 «Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας και προκειμένου κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, να χορηγείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όπου αυτή προβλέπεται, θα πρέπει να συμπληρώνονται οι θέσεις 34, 36 και 44.1 του ΕΔΕ ως εξής:

 

α/α

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΗ 34

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ 36

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΗ 44.1

1

Βεβαίωση καταγωγής

JP

3xx (1)

U110

2

Βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων

JP

3xx

U111

3

Γνώση του εισαγωγέα

JP

3xx

U112

 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

(1) Όπου 3xx θεωρείται τριψήφιος κωδικός που αρχίζει από 3.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC