Αριθ. Πρωτ.: Ε.2055 /2019 (04.04.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3614303, 3613274

Fax : 210 3635077

E-mail : d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

 

 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2055

 

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017

Σχετ: Η Ε 2022/4.2.2019 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ

 

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019), με τις οποίες προστίθενται και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις του αρ. 280 του π.δ. 410/1995 στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (και επομένως και της περίπτωσης γ’ της ιδίας παραγράφου, η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων την τύχη των οφειλών τους προς το Δημόσιο).

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, δηλ. από 31.7.2017.

 

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC