Ν. 4606/2019 ΦΕΚ Α’ 57 (11.04.2019) - Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΆρθρο 1 - Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

 

 

Άρθρο 2 - Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.

 

 

Άρθρο 3 - Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών

 

 

Άρθρο 4 - Κύρωση και έκδοση των κωδίκων

 

 

Άρθρο 5 - Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κ.Ε.Κ.

 

 

Άρθρο 6 - Ετήσια έκθεση

 

 

Άρθρο 7 - Αποζημίωση των μελών

 

 

Άρθρο 8 - Ανάθεση για την κατάρτιση κωδίκων στην Κ.Ε.Κ.

 

 

Άρθρο 9 - Εξουσιοδότηση

 

 

Άρθρο 10 - Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

 

Άρθρο 11 - Τροποποιήσεις του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)

 

 

Άρθρο 12

 

 

Άρθρο 13 - Δαπάνες ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

 

Άρθρο 14 - Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄116)

 

 

Άρθρο 15

 

 

Άρθρο 16- Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 


Σχετικά έγγραφα

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 1 - Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 2 - Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 3 - Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 4 - Κύρωση και έκδοση των κωδίκων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 5 - Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κ.Ε.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 6 - Ετήσια έκθεση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 7 - Αποζημίωση των μελών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 8 - Ανάθεση για την κατάρτιση κωδίκων στην Κ.Ε.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 9 - Εξουσιοδότηση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 10 - Καταργούμενες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 11 - Τροποποιήσεις του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 12
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 13 - Δαπάνες ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 14 - Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄116)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 15
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 16- Έναρξη ισχύος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC