Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 9 - Εξουσιοδότηση

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 9

Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Κ.Ε.Κ.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC