Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 12

 

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 12

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4462/2017 (Α΄ 39) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19.10.2018 έως και τις 21.12.2018 κατά άρθρο 14 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από τις 29.3.2019 έως και τις 8.5.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28 Ιουνίου 2019. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29.3.2019».

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC