Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 15

 

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 15

1. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του

προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής».2. Στο τέλος του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου».

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC