Αριθ. Πρωτ.: Ε.2079/2019 (14.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2132122400

Fax: 210.3645413

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2079

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019), σύμφωνα με τις οποίες από 1.5.2019 ο συντελεστής του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α΄65), ο οποίος επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC