Recent Posts by hellastax

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 15 1. Κατά την ίδρυση της εταιρείας μπορεί να συμφωνηθεί, εφόσον προβλεφθεί ρητά στο καταστατικό, ότι όλοι ή μερικοί από τους ιδρυτές θα πάρουν ως ανταμοιβή για καθορισμένες ενέργειές τους για τη σύσταση της εταιρείας, αριθμό ιδρυτικών τίτλων που δεν μπορούν…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 14. 1. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθεί κατωτέρο των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ [Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρο 13α Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου [Το άρθρο 13α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)] [Ο τίτλος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν.3604/2007 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 13 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. [Ο τίτλος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 του Ν.3604/2007 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 08-08-2007, σύμφωνα με το άρθρο…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.