Recent Posts by hellastax

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις 1. Από την έναρξη ισχύος του Ν.1642/1986, καταργούνται οι διατάξεις: α) για την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,…
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 62 Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α επί εργολαβικών προσυμφώνων 1. Ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με τους οποίους…
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 60 1. Κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ο φόρος του παρόντος νόμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και…
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 59 Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις 1. Διατάξεις νόμων που αφορούν θέματα διαδικασίας για την επιβολή του φόρου εισοδήματος ισχύουν αναλόγως και για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον στις διατάξεις του δεν ορίζεται διαφορετικά. 2. Με αποφάσεις…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.