Recent Posts by hellastax

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 65 Έναρξη Ισχύος ν.1642/1986 Η ισχύς των διατάξεων του ν.1642/1986 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1987, εκτός αν σ΄ αυτές ορίζεται άλλος χρόνος έναρξης.  
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 64 Τελικές Διατάξεις 1. Οι δηλώσεις, τα πιστοποιητικά του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και κάθε άλλης αρχής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που εκδίδεται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση.…
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις 1. Από την έναρξη ισχύος του Ν.1642/1986, καταργούνται οι διατάξεις: α) για την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,…
Read more

Ν.2859 ΦΕΚ Α’ 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2859 - Α’ 248 - 7/11/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας   Άρθρο 62 Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α επί εργολαβικών προσυμφώνων 1. Ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με τους οποίους…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.