Recent Posts by hellastax

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 7 [Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την παρ. 1 άρθρ. 4 Ν.2339/1995. Η κατάργηση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 25-09-1995, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου. Πριν την κατάργησή του είχε ως…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 5 1. Η ανώνυμος εταιρεία λαμβάνει την επωνυμίαν αυτής εκ του είδους της επιχειρήσεως, ην ασκεί. 2. Εν τη επωνυμία δύναται, πλήν των ανωτέρω, να περιέχηται και το ονοματεπώνυμον ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυμία εμπορικής τινός εταιρείας.…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρο 4α Ακυρότητα της Εταιρείας - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. [Το άρθρο 4α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)] [Ο τίτλος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α’ 189/8.8.2007] 1. Η…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.