Recent Posts by hellastax

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 11α 1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. 2. Ειδικώς δια τας Τραπεζιτικάς, Ασφαλιστικάς, Σιδηροδρομικάς και Αεροπορικάς Ανωνύμους Εταιρείας, ως και τας τοιαύτας τας…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρο 11 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου [Το άρθρο 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκε ο τίτλος του με το άρθρο 17 του Ν.3604/2007 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 08-08-2007, σύμφωνα με…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρον 10. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού [Ο τίτλος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007]. [Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ΠΔ 409/1986 (Α 191)] 1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από…
Read more

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α’ 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

    Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963   Άρθρο 9α Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών [Το άρθρο 9α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 Ν.3604/2007 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 08-08-2007, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ιδίου νόμου.]. 1. Η…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.