Recent Posts by hellastax

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 1297/1972 – Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.

    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/8.12.1972   Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.   Άρθρο 5 1. Εις περίπτωσιν καθ' ην η συγχωνεύουσα ή η νέα εταιρεία ήθελε διαλυθή καθ' οιονδήποτε τρόπον προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή συστάσεως, αύτη υποχρεούται εις την…
Read more

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 1297/1972 – Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.

    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/8.12.1972   Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.   Άρθρο 4 Προϋπόθεσις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 είναι: α) ότι η από τη συγχώνευση ή μετατροπή προερχόμενη εταιρία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή…
Read more

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 1297/1972 – Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.

    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/8.12.1972   Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.   Άρθρο 3 1. Η κατά το άρθρον 1 του παρόντος σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, η εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή…
Read more

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 1297/1972 – Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.

    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/8.12.1972   Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.   Άρθρο 2 1. Η εκ της κατά το άρθρον 1 συγχωνεύσεως ή μετατροπής προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται, κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, εις φόρον εισοδήματος.   2. Η κατά…
Read more

Recent Comments by hellastax

No comments by hellastax yet.