• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

1068 (2003) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALLS 2003/2007 - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2003) ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1061 (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062 (2003) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2003) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π. 7395/4269/ ΠΟΛ.302/5.11.87 Α.Υ.Ο. ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ, ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ ΒΟΛΟΥ, ΤΑ ΜΟΥΡΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1/04/2003 ΕΩΣ 9/04/2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-12/3/03 & 1-28/2/03
ΑΝΟΙΓΜΑ

1034 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1025 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1019 (2003) ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α, ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α’ Η Β’ Η Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1020 (2003) ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α., ΕΤΟΥΣ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-12/2/2003 ΚΑΙ 1-31/1/2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2003) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1048281/2583/529/Α0014/ΠΟΛ.1174/4-6-2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1010 (2003) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ Φ.Π.Α. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1006 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡ.1 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν.3091/02 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-7/1/2003 & 1-24/1/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

1001 (2003) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (2002) Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1193 (9.7.2002) - Υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 «Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού» του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000).
ΑΝΟΙΓΜΑ