• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1057 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 208/04 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΦΜ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ KΟΙΝΩΝΙΑΣ KΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2004) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1053 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1051 (2004) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1050 (2004) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1040477/459π.ε./0013 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ N.3028/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1046 (2004) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1038 (2004) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1006861/254/ΟΟΤΥ/Δ/28.1.04, ΠΟΛ.1009 (ΦΕΚ 156/Β΄/30.1.04) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 ΤΟΥ Ν.1249/1982, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1037 (2004) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1036 (2004) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΧΡΙ 300.000 €.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1033 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1030 (2004) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1028 (2004) ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1024962/282//Τ. & Ε.Φ. (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1012568/120Β/Τ.&Ε.Φ./10-2-04 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (2004) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1019 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1012949/1109/ΔΕ-Α΄ (2004) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2004) ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1014 (2004) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ Η ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ