• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1016 (2004) ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1014 (2004) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ Η ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΤΟΥ Ν.2961/2001 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 29/0013 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩV.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1001172/1037/ΔΕ-Α΄ (2004) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41Α ΤΟΥ Ν. 1249/1982, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1005244/382 (2004) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1005 (2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.157123/8-10-03 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1145 (2003) - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (Ν. 3015/02/ΦΕΚ 104 Α΄). - ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1114957/1928/ΔΕ-Α΄ (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1140 (2003) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ Η ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1143 (2003) ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΤΟΥ Ν.3193/03 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13-21 ΚΑΙ 31 Ν.2648/98.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1132 (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1134 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1128 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2003) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1126 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10, 15, 16 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν.3193/20-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΠΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ