• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1109 (2003) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2003) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΝ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ 1998 ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1085/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1080841/6986/0016 (11.9.2003) - Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

1104 (2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1103 (2003) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Σ, ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2362/95 ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1102 (2003) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1073254/1564/ΔΕ-Α (2003) ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1098 (2003) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 2 - 3,3% ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 - 2004, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1002102/6/0013 (2003) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1005755/353/0013 (2003) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1068130/449/Α0013 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1031583/253/Α0013/1-4-2003 ΠΟΛ.1055.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1088 (2003) ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 87, ΠΑΡ.4, ΕΔΑΦΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥ Ν.2362/95.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1059801/306/0013 (2003) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.: 1056270/1404/ΔΕ-Α΄ (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/5.6.2003 «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.: 1054603/399/Α΄0013 (2003) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.: 1054604/400/Α΄0013 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1085 (2003) ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ.31/13/3.6.2003 (2003) Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ.32/14/3.6.2003 (2003) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1086 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ