• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1036 (2004) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΧΡΙ 300.000 €.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1033 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1030 (2004) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1028 (2004) ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1024962/282//Τ. & Ε.Φ. (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1012568/120Β/Τ.&Ε.Φ./10-2-04 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (2004) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1019 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1012949/1109/ΔΕ-Α΄ (2004) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2004) ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1014 (2004) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ Η ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΤΟΥ Ν.2961/2001 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 29/0013 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩV.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1001172/1037/ΔΕ-Α΄ (2004) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99, ΠΟΛ.1220 (ΦΕΚ 2082/Β/26.11.99) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.01 , ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/Β/31.12.01) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41Α ΤΟΥ Ν. 1249/1982, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1005244/382 (2004) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1005 (2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.157123/8-10-03 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1145 (2003) - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (Ν. 3015/02/ΦΕΚ 104 Α΄). - ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1114957/1928/ΔΕ-Α΄ (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ