• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1140 (2003) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ Η ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1143 (2003) ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΤΟΥ Ν.3193/03 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13-21 ΚΑΙ 31 Ν.2648/98.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1132 (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1134 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1128 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2003) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1126 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10, 15, 16 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν.3193/20-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΠΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1127 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α0013/01-04-2003 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Φ.Ε.Κ. 477 Β΄/21-04-2003) «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΜΕΡΙΔΩΝ Η ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1120 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1119 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1118 (2003) ΕΞΩΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1130 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1116 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1114 (2003) ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/82 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ.-1, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 705/Δ/14.8.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1112 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/1982 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 238/Δ’/27.3.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1065408/5575-5/0016 (2003) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1111 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. (Ν.Δ.2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, Τ.Α΄). ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ