• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1128 (2006) Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1126 (2006) Κοινοποίηση των άρθρων 28–30 του ν.3492/2006 (Φ.Ε.Κ.Α΄210/5-10-2006) Φόρος και τέλη χαρτοσήμου ασφαλίστρων. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1127 (2006) Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2006-2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1123 (2006) Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2006) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων και της πράξεως καταλογισμού αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1124 (2006) Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1121 (2006) Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1122 (2006) Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1084053/1012/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 1089011/6522/0016 (2006) Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1120 (2006) Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1117 (2006) Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 7, 8, της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 26, του ν. 3470/2006, (ΦΕΚ 132Α’/28.6.2006).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1075146/892/0006Δ (2006) Περί της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης και της επισημειωματικής πράξης, κατά τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.: 1104 (2006) Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.: 1103 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν. 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004). Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.: 1102 (2006) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2006-2007, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1068565/774/0006Δ (2006) Διευκρινίσεις σε θέματα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των πολιτών από Διοικητικές αρχές ή Κ.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1099 (2006) Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 3470/2006 – Απαλλαγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1094 (2006) Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
ΑΝΟΙΓΜΑ