• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1079 (2003) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ/23.2.2001 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ.293/197 (2003) Τροποποίηση της Φ.639/447/14.8.2002 απόφασης του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β/23.8.2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1076 (2003) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1070 (2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΚΑΙ 14ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1071 (2003) ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1072 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.1882/1990, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1073 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ 1032543/1540/0016/26.4.2002 (ΦΕΚ 577/2002/Τ.Β’) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1075 (2003) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1066 (2003) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ / ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1065 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1058 (2003) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1059 (2003) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1055 (2003) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΜΕΡΙΔΩΝ Η ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2003) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1052 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 2778/99 ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1051 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.41 Ν.1249/82 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ. 103/Δ/15.05.1971) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Τ1940/41 (2003) Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1047 (2003) «ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1043 (2003) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ.1169/9-6-1998 (ΦΕΚ 634 Β’) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ".
ΑΝΟΙΓΜΑ

1039 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10, 11, 12, 13, 14, ΚΑΙ 26 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3091/2002 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ 330 Τ.Α’/24.12.2002)
ΑΝΟΙΓΜΑ