• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1118 (2003) ΕΞΩΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1130 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1116 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1114 (2003) ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/82 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ.-1, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 705/Δ/14.8.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1112 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/1982 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 238/Δ’/27.3.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1065408/5575-5/0016 (2003) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1111 (2003) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. (Ν.Δ.2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, Τ.Α΄). ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1089935/1690/ΔΕ-Α΄ (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1084903/1635/ ΠΟΛ.1107/25.9.2003 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ 1998 ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1085/2003» ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1109 (2003) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1107 (2003) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΝ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ 1998 ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1085/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1080841/6986/0016 (11.9.2003) - Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

1104 (2003) ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1103 (2003) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Σ, ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2362/95 ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1102 (2003) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1073254/1564/ΔΕ-Α (2003) ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1098 (2003) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 2 - 3,3% ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 - 2004, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1002102/6/0013 (2003) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1005755/353/0013 (2003) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ