• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2004) Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

82 (2004) Ρύθμιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων, που επιλέγουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρο 3 του Ν. 3234/04 τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2874/00 ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

73 (2004) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν.3242/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

65 (2004) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

58 (2004) ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

57 (2004) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2004) ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 2084/92.
ΑΝΟΙΓΜΑ

47 (2004) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ - ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

48 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΠ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

42 (2004) ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

41 (2004) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΚΛΑΔΟ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

38 (2004) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5-9 ΤΟΥ Ν. 1469/84.
ΑΝΟΙΓΜΑ

35 (2004) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3185/03.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48Τ.Α΄12.2.04).
ΑΝΟΙΓΜΑ

27 (2004) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΕΛΔΕΟ, ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΔΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ