• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2004) ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΕΛΔΕΟ, ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΔΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

15 (2004) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

16 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/12/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

18 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ 1/1/2004 ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

12 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

11 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑΜ (Τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 176 ΕΥΡΩ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

3 (2004) ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν. 3205/03 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

2 (2004) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.), ΑΠΟ 1/1/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

92 (2003) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

90 (2003) ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΑΡ. Α20/251/8/29-10-03 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

89 (2003) ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑΜ (Τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Ν.3029/02.
ΑΝΟΙΓΜΑ

88 (2003) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (20) - ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ. ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ ΜΕ ΑΡ. Γ32/25/30-11-01 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ. Β) Η ΜΕ ΑΡ. 63/03 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α) ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Β) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

84 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΩΣ 150 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3169/03. ΣΧΕΤ.: Η ΕΓΚ. 66/03.
ΑΝΟΙΓΜΑ