• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

65 (2004) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

58 (2004) ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

57 (2004) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2004) ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 2084/92.
ΑΝΟΙΓΜΑ

47 (2004) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ - ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

48 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΠ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

42 (2004) ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

41 (2004) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΚΛΑΔΟ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

38 (2004) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5-9 ΤΟΥ Ν. 1469/84.
ΑΝΟΙΓΜΑ

35 (2004) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3185/03.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: E33/104 - (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48Τ.Α΄12.2.04).
ΑΝΟΙΓΜΑ

27 (2004) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΕΛΔΕΟ, ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΔΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

15 (2004) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

16 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/12/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

18 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ 1/1/2004 ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

12 (2004) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

11 (2004) ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑΜ (Τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 176 ΕΥΡΩ.
ΑΝΟΙΓΜΑ