• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2004) Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' παρ.2 του αρθ.62 του Ν.2676/99 σε διπλοσυνταξιούχους που η μία σύνταξη καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η άλλη από το Δημόσιο - Τροποποίηση οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

90 (2004) Χορήγηση επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ- ΤΕΑΜ) στους ασφ/νους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται απ' αυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.3029/02 - Υπολογισμός ποσού σύνταξης - Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

92 (2004) Κοινοποίηση της διάταξης με την οποία καταργείται η κράτηση της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λ.Α.Φ.Κ.Α. από τις συντάξεις που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.7.2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

93 (2004) 1. Χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ όταν η κύρια σύνταξη τελεί υπό αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτουμένου ορίου ηλικίας. 2. Τροποποίηση οδηγιών περί λύσης της υπαλληλικής σχέσης. 3. Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ασφ/νων (γυναικών-ανδρών) με τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

87 (2004) Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

82 (2004) Ρύθμιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων, που επιλέγουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρο 3 του Ν. 3234/04 τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2874/00 ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

73 (2004) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν.3242/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

65 (2004) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

58 (2004) ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

57 (2004) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

54 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2004) ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 2084/92.
ΑΝΟΙΓΜΑ

47 (2004) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ - ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

48 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΠ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

42 (2004) ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

41 (2004) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (Τ. ΚΛΑΔΟ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ).
ΑΝΟΙΓΜΑ