• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Συλ. Συμβάσεις. Εργασίας

Αριθμ. 2242.5-1.8/69740/2018 (24.09.2018) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4256/2014, ετών 2018-2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: οίκ. 49825/2686 (21.09.2018) - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 4/2018 (28.03.2018) - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 15/22-11-2017 - Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017 (27.10.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 6 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2017 (30.3.2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16572/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5/5568/2017 (24.1.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/72726/2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/ 72672 /2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/72729/2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατικών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016 Π.Κ. 5 (31.3.2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 7 (2015) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2015 (2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.12/01/2015 (2015) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 3525.1.12/01/2015 (2015) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.6/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.5/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.10/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ