• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2522 ΕΞ (13.03.2018) - Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2503 ΕΞ (06.03.2018) - Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 104 ΕΞ (27.02.2018) - Κρυπτονομίσματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2547 ΕΞ (27.02.2018) - Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2318 ΕΞ (27.02.2018) - Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2427 ΕΞ (27.02.2018) - Μελέτες Πυρασφάλειας & Έκδοση Πιστοποιητικών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2476 ΕΞ (27.02.2018) - Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2308 ΕΞ (27.02.2018) - Αύξηση Κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2364 ΕΞ (20.02.2018) - Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2721 ΕΞ (20.02.2018) - Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείριση τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 23 ΕΞ (20.02.2018) - Αποτίμηση ξένου συναλλάγματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 32 ΕΞ (20.02.2018) - Ζημιά από Αξία Συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2313 ΕΞ (20.02.2018) - ΠΟΛ 1003/31.12.2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2304 ΕΞ (20.02.2018) - Σύμβαση : Χρηματοοικονομική ή Λειτουργική
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2376 ΕΞ (13.02.2018) - Αγοραπωλησία εισιτηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ (13.02.2018) - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ΣΕ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2548 ΕΞ (13.02.2018) - Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2265 ΕΞ (13.02.2018) - Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2369 ΕΞ (13.02.2018) - Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2063 ΕΞ (24.10.2017) - Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
ΑΝΟΙΓΜΑ