• αθλητισμος

Ν. 4603/2019 ΦΕΚ Α’ 48 (14.03.2019) - Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ 2018 (31.10.2018) - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4479/2017 ΦΕΚ Α' 94 (29.06.2017) - Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (2015) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (2015) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4326 (2015) Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4301 (2014) Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 104/2014 (2014) Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1094 (2009) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 219/2006 (2006) Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3479 (2006) Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ