• ειδικος φορος τηλεοπτικων διαφημισεων

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2079/2019 (14.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089/2018 (14.05.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α΄176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1180 (2015) Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄/3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1071786 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1016 (2015) Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1016 (2014) Κοινοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (3364 Β΄) και των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4223/2013 (287 Α΄) «περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1271 (2013) Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1022 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 20 του ν.4110/2013 (Α’17), καθώς και της διάταξης του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε’, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1013 (2006) Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1149 (2005) Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ